แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
  สมัครเข้าใช้บริการประเภทพิเศษ แบบเสียค่าใช้จ่าย ออนไลน์
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง และ คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
  งานคนพิการ (สนับสนุนโดยบริษัท MR.D.I.Y.)
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information_detail.php on line 82

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information_detail.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information_detail.php on line 111

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information_detail.php on line 159

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information_detail.php on line 164

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ :
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information_detail.php on line 172

Warning: A non-numeric value encountered in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/function/function.php on line 241

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information_detail.php on line 172
  เวลา น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information_detail.php on line 173
ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com