แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
ภารกิจ 4 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันลอยกระทง 11 พ.ย. 62

กำหนดการ

จัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางแค  ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

........................................................................

 

เวลา  ๐๘.๓๐ น.        -  ทุกอาคารเริ่มทำกระทงเข้าประกวด  โดยจัดแบ่งกลุ่มดังนี้

                                      ๑. อาคารหอพัก + อาคารมหาดไทย ๑๐๐  ปี + บังกะโล

                                      ๒. อาคารสวัสดิผล + อาคารพิบูลสุข

                                      ๓. อาคารโสมสวลี + อาคารสุขสันต์

                                      ๔. งานบริหาร + งานยานพาหนะ

                                      ๕. งานสังคมสงเคราะห์ + งานมูลนิธิ

                                      ๖. งานอาชีวะบำบัด + งานกายภาพ + งานพยาบาล + งานโภชนาการ + งานสถานที่

-  (มีงบประมาณตั้งต้นทีมละ ๑,๐๐๐ บาท x ๖ กระทง = ๖,๐๐๐ บาท)

เวลา  ๑๕.๓๐ น.        -  ลงทะเบียนและรับหมายเลขผู้เข้าประกวดคุณยายนพมาศ  และประกวดกระทง  พร้อมรับ

   คูปองเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้ม ณ จุดลงทะเบียน  บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ 

เวลา  ๑๖.๓๐ น.        -  เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์

                             -  พิธีกรกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมงาน 

-  แนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง  และการประกวดคุณยายนพมาศ

                             -  คณะกรรมการเดินให้คะแนนกระทง  และพิจารณาความสมดุลของกระทงขณะลอยน้ำ

                                (กระทงวางเรียงด้านหน้าเวที  และนำไปลอยน้ำบริเวณสระน้ำด้านข้างอาคารอเนกประสงค์)

เวลา  ๑๗.๐๐ น.        -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน (ตอนรับด้วยขบวนกลองยาวด้านหน้าอเนกประสงค์)

-  นางสาววลัยรักษ์  อังคะมาตย์  กล่าวรายงาน

                             -  ประธานในพิธี  ผอ.อาภา  รัตนพิทักษ์  กล่าวเปิดงาน

เวลา  ๑๗.๑๐ น.        -  การแสดงของผู้สูงอายุบ้านบางแค “Cup Song  (ประมาณ ๑๐ นาที/๑๐ คน)

-  ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกนักแสดง / ถ่ายภาพหมูร่วมกัน

เวลา  ๑๗.๒๕ น.        -  การแสดงของชมรมผู้สูงอายุวัดไชยทิศ ชื่อ “แอบฝันชะชะช่า”  (ประมาณ ๑๐ นาที/๘ คน)

                             -  ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกนักแสดง / ถ่ายภาพหมูร่วมกัน

เวลา  ๑๗.๔๐ น.        -  แนะนำกรรมการตัดสิน การประกวดคุณยายนพมาศและประกวดกระทง

                             -  ประธานมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน ฯ

                             -  เริ่มประกวดนางนพมาศ โดยมีผู้แทนแต่ละอาคารเข้าร่วมประกวด 

 

-  แนะนำผู้เข้าประกวด คุณยายนพมาศ / เดินโชว์ ๑ รอบ

-  แขกผู้มีเกียรติร่วมมอบดอกไม้ให้แก่คุณยายนพมาศ

                   -  การแสดงความสามารถและตอบคำถามของผู้เข้าประกวดคุณยายนพมาศ                        

เวลา  ๑๘.๑๐ น.        -  การแสดงของชมรมผู้สูงอายุวิจิตรสามัคคี ชื่อ “รำวงผสมสลับคู่ (ประมาณ ๑๐ นาที/๘ คน)

                             -  ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกนักแสดง

เวลา  ๑๘.๒๕ น.        -  การแสดงของชมรมผู้สูงอายุบางแค  ชื่อ “รำวงร่วมบุญ (ประมาณ ๕ นาที/๘ คน)

                             -  ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกนักแสดง

                             -  ประกาศผลการประกวดกระทง

                             -  ประกาศผลการประกวดคุณยายนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๒

เวลา ๑๘.๔๐ น.         -  เชิญประธานร่วมขบวนแห่กลองยาวพร้อมกับนางพมาศ  และกระทงทั้งหมด

-  เชิญประธานลอยกระทงบริเวณรอบสระน้ำ (ใช้กระทงที่ได้รางวัล)

-  เชิญประธานเดินชมบรรยากาศบริเวณงาน

                                      * ซุ้มกิจกรรมเกมมอบโชค     โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

                                      * ซุ้มกิจกรรมเกมมอบโชค     โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

                             -  เชิญผู้เข้าร่วมงานเล่นกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ และลอยกระทงบริเวณสระน้ำบ้านบางแค

   พร้อมร่วมรับประทานอาหารทานเล่นตามซุ้มต่าง ๆ ร่วมกัน (ใช้คูปองเกม + อาหาร)

เวลา  ๑๙.๓๐ น.        -  ปิดงาน 

 

*****************************************************************************

 

 

หมายเหตุ   ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายสวยงามเหมาะสม / ร่วมสมัย 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 06 พ.ย. 2562  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 507 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com