แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุสานตะกร้าพลาสติกเสริมรายได้

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.พะเยา ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมืองทำตะกร้าพลาสติกต้นแบบออกจำหน่าย

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างดี แถมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย

โดยใช้สถานที่ในห้องขนาดเล็กบริเวณวัดศรีจอมเรือง เป็นที่รวมตัวกัน

ทำตะกร้าพลาสติกขายให้กับผู้คนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

นางเพ็ญนภา ติ๊บปะยะ วิทยากรผู้ฝึกสอน บอกว่า ทางกลุ่มนำเส้นพลาสติกในตลาดที่มีหลายสีมาเป็นวัสดุหลักในการจักสานตะกร้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ที่เล็งเห็นความสำคัญส่งเสริมผู้สูงอายุให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มสร้างความรักความสามัคคี

มีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตและจำหน่วย รวมทั้งวิทยากรมาฝึกสอนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกในกลุ่มที่มีทั้งหมดตอนนี้ 12 คน

หลังสมาชิกมีรายได้ ทุกคนก็นำเงินมาหมุนเวียนต่อยอดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดอาชีพเสริมในชุมชน

อีกทั้งยังได้ความรู้ในงานฝีมือจนสามารถนำไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง ทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

โดยการสานตะกร้าพลาสติกขายมีหลายรูปแบบทั้งตะกร้าพลาสติก กระเป๋าพลาสติกลวดลายหลากหลายดีไซน์ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สวยงาม และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ

ที่สำคัญราคาไม่แพงจำหน่าย 120-150 บาทต่อชิ้น สร้างรายได้เข้ากลุ่มเป็นเงิน 700-800 บาทต่อวัน

ถือเป็นแบบอย่างที่ดีกับการสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน!!!


จรัสพงษ์ เสมอเชื้อ


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 10 ก.ย. 2562  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 1174 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com