แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
ภารกิจ 4 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

กำหนดการงานวันแม่แห่งชาติ

ประจำปี 2562วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

........................


เวลา 08.20 – 08.30 น.                 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารบริษัทลากูน่า แขกผู้มีเกียรติและผู้สูงอายุ

                                              พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม

เวลา 08.30 – 09.30 น.                 พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาธรรม

เวลา 09.30 – 10.00 น.                 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารบริษัทลากูน่า แขกผู้มีเกียรติและผู้สูงอายุ

                                              พร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์

                                              ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณอาคารอเนกประสงค์

                                              พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหารบริษัทลากูน่า

เวลา 10.00 – 11.30 น                  การแสดงรำถวายพระพรของชมรมผู้สูงอายุบางแค

                                              รำถวายพระพรสมเด็จพระพันปีหลวงรำอรุณวดีทรงเครื่อง

เวลา 11.30 – 12.00 น.                 พิธีกราบแม่โดยผู้แทนผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 10 คน

                                              ประธานในพิธีพร้อมคณะบริษัทลากูน่ามอบของขวัญให้ผู้แทนผู้สูงอายุ

                                               ในพิธีกราบแม่ และพวงมาลัยให้ผู้แทนแม่

                                               บุตร / หลาน / ลูกศิษย์ ทำพิธีกราบผู้แทนแม่ และมอบพวงมาลัยให้แก่ผู้แทนแม่

เวลา 12.00 – 13.00 น.                  ผู้สูงอายุรับประทานอาหารกลางวัน โดยคณะผู้บริหารบริษัทลากูน่า

                                               ร่วมเสิร์ฟอาหารกลางวันแด่ผู้สูงอายุ

                                               ชมละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามแต่งงาน

 

หมายเหตุ                                    ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 29 ก.ค. 2562  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 3164 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com