แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 2566 (เข้าชม 26 ครั้ง)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (TOR)
13 ม.ค. 2566 (เข้าชม 24 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
13 ม.ค. 2566 (เข้าชม 43 ครั้ง)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ
06 ม.ค. 2566 (เข้าชม 49 ครั้ง)
ด่วน ! ศพส.บ้านบางแคเปิดรับพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง
29 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 43 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพี่เลี้ยง
19 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 51 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะ
02 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 155 ครั้ง)
ด่วน ! มูลนิธิบ้านบางแค เปิดรับสมัตรงาน 3 ตำแหน่ง
30 พ.ย. 2565 (เข้าชม 46 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาซื้อยานพาหนะ (รถตู้)
10 พ.ย. 2565 (เข้าชม 67 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพัสดุประเภทอาหาร
10 พ.ย. 2565 (เข้าชม 58 ครั้ง)
ประกาศสัญญาจะซื้อจะขาย
07 ต.ค. 2565 (เข้าชม 91 ครั้ง)
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง พัสดุประเภทอาหาร
07 ต.ค. 2565 (เข้าชม 87 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหาร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com