แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์

Notice: Undefined variable: page in /home3/banbangkhaego/public_html/demo/information.php on line 95
22 ก.พ. 2567 (เข้าชม 8 ครั้ง)
ด่วน ! เปิดรับนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
08 ก.พ. 2567 (เข้าชม 51 ครั้ง)
ด่วน ! เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงจำนวน 2 อัตตรา
07 ก.พ. 2567 (เข้าชม 16 ครั้ง)
ดาวน์โหลดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566
30 ม.ค. 2567 (เข้าชม 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างมูลนิธิบ้านบางแค ฯ
22 ม.ค. 2567 (เข้าชม 54 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายใน ศพส.บ้านบางแค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
08 ม.ค. 2567 (เข้าชม 125 ครั้ง)
ด่วน บ้านบางแคเปิดรับสมัครงาน 4 อ้ตรา
05 ม.ค. 2567 (เข้าชม 37 ครั้ง)
ประการเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ม.ค. 2567 (เข้าชม 40 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ม.ค. 2567 (เข้าชม 35 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2566 (เข้าชม 49 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์
31 ต.ค. 2566 (เข้าชม 219 ครั้ง)
ด่วน บ้านบางแคเปิดรับสมัครงาน