แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 เม.ย. 2565 (เข้าชม 57 ครั้ง)
เตรียมตัวรับลูกหลานเทศกาลสงกรานต์ ในสถานการณ์โควิด 19
18 มี.ค. 2565 (เข้าชม 99 ครั้ง)
ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ และ ของกำนัล
03 มี.ค. 2565 (เข้าชม 132 ครั้ง)
กรมกิจการผู้สูงอายุขอเชิญร่วมงาน ฌาปนกิจศพ ผู้สูงอายุ ศพส.บ้านบางแค
04 ก.พ. 2565 (เข้าชม 147 ครั้ง)
12 วิธีดูแลตนเอง
29 พ.ย. 2564 (เข้าชม 191 ครั้ง)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์และพี่เลี้ยง
23 พ.ย. 2564 (เข้าชม 184 ครั้ง)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิฺสอบรสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์และพี่เลี้ยง
17 พ.ย. 2564 (เข้าชม 197 ครั้ง)
ประกาศรายชื่่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์และพี่เลี้ยง
03 พ.ย. 2564 (เข้าชม 216 ครั้ง)
ด่วน! ศพส.บ้านบางแค เปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1อัตรา
03 พ.ย. 2564 (เข้าชม 181 ครั้ง)
ด่วน! ศพส.บ้านบางแค เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พี่เลี้ยง1อัตรา
02 ส.ค. 2564 (เข้าชม 436 ครั้ง)
ด่วน ! บ้านบางแคขอรับบริจาคสิ่งของ เพื่อรองรับมาตรการโควิด
15 ก.ค. 2564 (เข้าชม 259 ครั้ง)
V6 แนวทางการป้องกัน covid-19
15 ก.ค. 2564 (เข้าชม 252 ครั้ง)
คู่มือมาตรการป้องกัน covid สถานดูแล v.5
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com