แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  ด่วน ! เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตตรา 26 มี.ค. 2567 (อ่าน 9 ครั้ง)
  ด่วน ! เปิดรับสมัครพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา คนงานจำนวน 1 อัตรา 26 มี.ค. 2567 (อ่าน 23 ครั้ง)
  ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพผู้สูงอายุประจำปี 2567 01 มี.ค. 2567 (อ่าน 43 ครั้ง)
  ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างมูลนิธิบ้านบางแค ฯ ตำแหน่งพี่เลี้ยง 27 ก.พ. 2567 (อ่าน 50 ครั้ง)
  ด่วน ! เปิดรับนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 22 ก.พ. 2567 (อ่าน 35 ครั้ง)
  ภาพกิจกรรม

  ศุกร์ฺหรรษาตายายอิ่มเอม 29 มีนาคม 2567
  (อ่าน 53 ครั้ง)

  ประชุมเพลิง 13 มีนาคม 2567
  (อ่าน 22 ครั้ง)

  สวดพระอภิธรรมศพ 12 มีนาคม 2567
  (อ่าน 15 ครั้ง)

  ประมวลภาพกิจกรรม ก้ม กราบ กอด
  (อ่าน 55 ครั้ง)

  ประมวลภาพ ร.พ.ราชพิพัฒน์ ตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ
  (อ่าน 52 ครั้ง)

  ประมวลภาพศุกร์หรรษา ตายยายอิ่มเอม 26 มกราคม 2567
  (อ่าน 37 ครั้ง)
  ข่าวผู้สูงอายุ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    หน่วยงานสังกัดกรม ผ.ส.
    หน่วยงานสังกัดส่วนท้องถิ่น
    หน่วยงานภาคเอกชน
    มูลนิธิบ้านบางแค ฯ
    รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาต
  พระราชบัญญัติและกฎหมาย
    รัฐธรรมนูญกับผู้สูงอายุ
    พระราชบัญญัติ
    กฎกระทรวง
    ระเบียบข้อบังคับ
    สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
  อื่น ๆ
    สถิติผู้สูงอายุ 7 จังหวัด
    โรงเรียนผู้สูงอายุ
    มาตรการป้องกันโควิด - 19
    คณะกรรมการป้องกันโควิด - 19
  ลิงค์วีโอวีดีโอ
    0pen house ศพส.บ้านบางแค
    ผลิตภัณฑ์ของ ศพส.
    แนะนำ ศพอส.
    ภารกิจการดำเนินงาน ศพอส.
    หลักการดูแลผู้สูงอายุ 5 อ.
    ผู้สูงอายุให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยไวรัส Covid-19
    การสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุ
    การประกวดวาดภาพ
    ช่องบ้านบางแค
    สูงวัยในบ้านบางแค ตอน1
    สูงวัยในบ้านบางแค 2
    ปรับตัวรับสังคมผู้สูงอายุ
    ชวนชิมเมนู…รสมือแม่-แม่! ที่ร้าน “My Mom” แห่งบ้านบางแค
  ปฎิทินกิจกรรม
    ปฎิทินกิจกรรม
  การจัดการความรู้ KM
    กิจกรรมฟื้นฟูสู่วิถีปกติใหม่
  เอกสาร / คู่มือ
    เล่มประวัติผู้สูงอายุภายใน
    สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566

   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com