แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
หน่วยงานสังกัดส่วนท้องถิ่น

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว
เลขที่ 90  ม.3  ต.นิคมเขาบ่อแก้ว  อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  60130

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
เลขที่ 304  ม.7 ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต
ตั้งอยู่ภายในบริเวณอาคารศูนย์เยาวชน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
โทร : 0-5525-8186 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
เลขที่ 1245 ซ.กาญจนาภิเษก 008 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2455-6294  

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง
เลขที่ 4641  ถ.มิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10400
โทร : 0-2246-8662

สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
เลขที่ 1/1  ม.5  ต.สนามจันทร์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000
โทร : 0-3425-5102

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
เลขที่ 25  ม.13  ต.วัดสำโรง  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120

โทร : 0-3433-8412  
 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
เลขที่ 82  หมู่ 1  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000
โทร : 0-3641-3706 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี
เลขที่ 54/5  ม.10  ต.ทุ่งเบญจา  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  22170
โทร : 0-3943-7269 , FB : 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง)
เลขที่ 38  ถ.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0-4424-2490

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง)
เลขที่ 583  ถ.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0-4424-2521

 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม
เลขที่ 277  ม.8  ต.แวงนาง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000
โทร : 0-4372-1524

ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ หลวงปู่ธัมมา พิทักษา เอกชน
วัดสร้างเรือง  ต.หญ้าปล้อง  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000
โทร :0-45 64-4031

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
เลขที่ 2/1  ถ.หลังเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

โทร : 0-4333-2922 , โทรสาร : 0-4323-9044

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์)
เลขที่ 150/4  ม.4 ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
โทร : 0-3453-1441 , 089-082-9108 ,083-311-1604

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก
เลขที่ 44/1  ม.4  ต.นาชะอัง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง
เลขที่ 133  ม.2  ต.ปากแจ่ม  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง 92000 
โทร :
0-7521-2340


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com