แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ ศุกร์หรรษา ตายายอิ่มเอม
(อ่าน 168 ครั้ง)

รมต.พม. เยี่ยมบ้านบางแค
(อ่าน 83 ครั้ง)

ประมวลภาพ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานสงกรานต์
(อ่าน 138 ครั้ง)

ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 10 เม.ย. 66 (เดินตามอาคาร)
(อ่าน 165 ครั้ง)

ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 10 เม.ย. 66
(อ่าน 77 ครั้ง)

ประมวลภาพการฉีดวัคซีนสำเร็จรูป(LAAB)
(อ่าน 71 ครั้ง)

ประมวลภาพลอยอังคารอัฐิผู้สูงอายุ
(อ่าน 56 ครั้ง)

ประมวลภาพงานฌาปนกิจผุ้สูงอายุ (ฌาปนกิจ)
(อ่าน 156 ครั้ง)

ประมวลภาพงานฌาปนกิจผุ้สูงอายุ (สวดพระอภิธรรม)
(อ่าน 122 ครั้ง)

ประมวลภาพ ศุกร์หรรษา ตายายอิ่มเอม 24 ก.พ. 66
(อ่าน 68 ครั้ง)

ประมวงภาพโครงการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 2 15-16 ก.พ.66 ณ จ.ชลบุรี
(อ่าน 52 ครั้ง)

ประมวงภาพโครงการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 1 8 - 9 ก.พ.66 ณ จ.ชลบุรี
(อ่าน 66 ครั้ง)

ประเมินซ่อมบ้าน จ.นครปฐม
(อ่าน 52 ครั้ง)

ประมวลภาพ อบรมการป้องกันอัคคีภัย
(อ่าน 164 ครั้ง)

ผู้แทนพระองค์ มอบของพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธ.ค.65
(อ่าน 201 ครั้ง)

ประมวลภาพลอยกระทง
(อ่าน 335 ครั้ง)

ประมวลภาพ วันต้นไม้แห่งชาติ 2565
(อ่าน 132 ครั้ง)

ประมวลภาพงานพัฒนาบุคลากร
(อ่าน 180 ครั้ง)

บวงสรวงพระประชาบดี เนื่องในวันสถาปนากรมกิจการผู้สูงอายุ
(อ่าน 170 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2565
(อ่าน 344 ครั้ง)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2565
(อ่าน 150 ครั้ง)

อาหารพระราชทานวันที่ 12 ก.ค. 65
(อ่าน 425 ครั้ง)

ประมวลภาพ นวัตกรรม เข้าใจ ใช้เป็น ชีวิตเปลี่ยน
(อ่าน 507 ครั้ง)

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 100 ปี เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(อ่าน 210 ครั้ง)

ประมวลภาพงานสงกรานต์ 11 เมษายน 2565
(อ่าน 267 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรม ชุมชนวัดไชยทิศฯ์
(อ่าน 258 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรมบิงโก
(อ่าน 331 ครั้ง)

ประมวลภาพอาชีวสัญจร
(อ่าน 301 ครั้ง)

ส่งความรักด้วยใจ
(อ่าน 296 ครั้ง)

เรียนทำ onepage ด้วยโปรแกรม canva
(อ่าน 531 ครั้ง)

กิจกรรมธรรมะ ผ่อนคลาย สบายใจ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
(อ่าน 283 ครั้ง)

ธรรมมะข้างเตียงวันที่่ 21 มกราคม 2565
(อ่าน 253 ครั้ง)

วันจันทร์?ี่ 21 มกราคม 2656 บริการตัดผม
(อ่าน 253 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า
(อ่าน 301 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
(อ่าน 283 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้
(อ่าน 379 ครั้ง)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง จากชมรมนักธุรกิจไทย - จีน นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 หมู่สิงโต นำโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงก
(อ่าน 372 ครั้ง)

ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด - 19 จากเจ้าหน้าที่ เข็ม 2
(อ่าน 353 ครั้ง)

ประมวลภาพฉีดวัคซีนโควิด 19
(อ่าน 418 ครั้ง)

ประมวลภาพงานวันครบรอบ 68 ปี บ้านบางแค
(อ่าน 409 ครั้ง)

ปะมวลภาพงานวันผู้สูงอายุ 8 เมษายน 64
(อ่าน 529 ครั้ง)

วันที่ 23 มีนาคม ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด - 19 จากเจ้าหน้าที่ ร.พ. ราชวิถึ
(อ่าน 460 ครั้ง)

ประมวลภาพงานฌาปนกิจศพผู้สูงอายุประจำปี 2564
(อ่าน 1116 ครั้ง)

พระราชทานอาหารสิ่งของแก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินินาฎ พิลาสกัลยาณี
(อ่าน 1252 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(อ่าน 1245 ครั้ง)

ประมวลภาพงานลอยกระทง 30 ต.ค. 63
(อ่าน 1192 ครั้ง)

ประมวลภาพ ต้อนรับ ผอ.กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ
(อ่าน 1452 ครั้ง)

ประมวลภาพอำลา ผ.อ.อาภา รัตนพิทักษ์
(อ่าน 1549 ครั้ง)

ประมวลภาพงานแถลงช่าว การขยายผลการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
(อ่าน 1328 ครั้ง)

ประมวลภาพวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(อ่าน 567 ครั้ง)

พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร ร.10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63
(อ่าน 591 ครั้ง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของให้แก่ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านบางแค และกิจกรรมทำความสะอาดและบูรณาการจัดระเบียบในพื้นที่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28
(อ่าน 1136 ครั้ง)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน
(อ่าน 1323 ครั้ง)

ประมวลภาพงานครบรอบ 67 ปีบ้านบางแค
(อ่าน 1395 ครั้ง)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและ ผอ.บ้านแคให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
(อ่าน 1382 ครั้ง)

กรมอนามัยร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมแถลงข่าว โควิด - 19
(อ่าน 546 ครั้ง)

ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยไวรัส Covid-19
(อ่าน 604 ครั้ง)

กิจกรรมหยุดเชื้อ เพื่อชาติ
(อ่าน 559 ครั้ง)

ประมวลภาพงานฌาปนกิจศพประจำปี 2563
(อ่าน 1333 ครั้ง)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตภาษีเจริญส่งเจ้าหน้าที่พ่นน้ำยาฆ๋าเชื้อโรคป้องกัน โควิด-19
(อ่าน 626 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรมป้องกันโรคโควิด - 19
(อ่าน 1338 ครั้ง)

ประมวลภาพงานลอยกระทง 11 พ.ย. 62
(อ่าน 1582 ครั้ง)

ประมวลภาพวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ 26 ตุลาคม 2562
(อ่าน 628 ครั้ง)
1/ Next »


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com