แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ ศุกร์หรรษา ตายายอิ่มเอม
(อ่าน 39 ครั้ง)

รมต.พม. เยี่ยมบ้านบางแค
(อ่าน 37 ครั้ง)

ประมวลภาพ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานสงกรานต์
(อ่าน 80 ครั้ง)

ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 10 เม.ย. 66 (เดินตามอาคาร)
(อ่าน 109 ครั้ง)

ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 10 เม.ย. 66
(อ่าน 46 ครั้ง)

ประมวลภาพการฉีดวัคซีนสำเร็จรูป(LAAB)
(อ่าน 44 ครั้ง)

ประมวลภาพลอยอังคารอัฐิผู้สูงอายุ
(อ่าน 48 ครั้ง)

ประมวลภาพงานฌาปนกิจผุ้สูงอายุ (ฌาปนกิจ)
(อ่าน 134 ครั้ง)

ประมวลภาพงานฌาปนกิจผุ้สูงอายุ (สวดพระอภิธรรม)
(อ่าน 114 ครั้ง)

ประมวลภาพ ศุกร์หรรษา ตายายอิ่มเอม 24 ก.พ. 66
(อ่าน 60 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 Next »


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com