แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือ เครื่องช่วยฝึกเดิน space walker 20 ก.ค. 2565 (อ่าน 68 ครั้ง)
  ประกาศ ตามหาทายาท นางสาวเชาวดี ทัพพะรังสี 30 มิ.ย. 2565 (อ่าน 115 ครั้ง)
  เตรียมตัวรับลูกหลานเทศกาลสงกรานต์ ในสถานการณ์โควิด 19 07 เม.ย. 2565 (อ่าน 169 ครั้ง)
  ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ และ ของกำนัล 18 มี.ค. 2565 (อ่าน 215 ครั้ง)
  กรมกิจการผู้สูงอายุขอเชิญร่วมงาน ฌาปนกิจศพ ผู้สูงอายุ ศพส.บ้านบางแค 03 มี.ค. 2565 (อ่าน 239 ครั้ง)
  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพงานพัฒนาบุคลากร
  (อ่าน 9 ครั้ง)

  บวงสรวงพระประชาบดี เนื่องในวันสถาปนากรมกิจการผู้สูงอายุ
  (อ่าน 13 ครั้ง)

  ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2565
  (อ่าน 87 ครั้ง)

  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2565
  (อ่าน 46 ครั้ง)

  อาหารพระราชทานวันที่ 12 ก.ค. 65
  (อ่าน 163 ครั้ง)

  ประมวลภาพ นวัตกรรม เข้าใจ ใช้เป็น ชีวิตเปลี่ยน
  (อ่าน 235 ครั้ง)
  ข่าวผู้สูงอายุ
  อออกกำลังกายแบบไหนดีต่อสุขภาพ 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 341 ครั้ง)
  โรคหัวใจที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 354 ครั้ง)
  8 เคล็ดลับสุขภาพเรียกคืนความสดใสให้ชีวิต 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 339 ครั้ง)
  “ของขวัญจากใจสู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)” 24 ธ.ค. 2564 (อ่าน 396 ครั้ง)
  9 โรงพยาบาล กทม.บริการ 10 ส.ค.นี้รักษาฟรี 10 ก.ย. 2562 (อ่าน 1307 ครั้ง)
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    หน่วยงานสังกัดกรม ผ.ส.
    หน่วยงานสังกัดส่วนท้องถิ่น
    หน่วยงานภาคเอกชน
    มูลนิธิบ้านบางแค ฯ
    รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาต
  พระราชบัญญัติและกฎหมาย
    รัฐธรรมนูญกับผู้สูงอายุ
    พระราชบัญญัติ
    กฎกระทรวง
    ระเบียบข้อบังคับ
    สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
  อื่น ๆ
    สถิติผู้สูงอายุ 7 จังหวัด
    โรงเรียนผู้สูงอายุ
    มาตรการป้องกันโควิด - 19
    คณะกรรมการป้องกันโควิด - 19
  ลิงค์วีโอวีดีโอ
    0pen house ศพส.บ้านบางแค
    ผลิตภัณฑ์ของ ศพส.
    แนะนำ ศพอส.
    ภารกิจการดำเนินงาน ศพอส.
    หลักการดูแลผู้สูงอายุ 5 อ.
    ผู้สูงอายุให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยไวรัส Covid-19
    การสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุ
    การประกวดวาดภาพ
    ช่องบ้านบางแค
    สูงวัยในบ้านบางแค ตอน1
    สูงวัยในบ้านบางแค 2
    ปรับตัวรับสังคมผู้สูงอายุ
    ชวนชิมเมนู…รสมือแม่-แม่! ที่ร้าน “My Mom” แห่งบ้านบางแค
  ปฎิทินกิจกรรม
    ปฎิทินกิจกรรม
  การจัดการความรู้ KM
    กิจกรรมฟื้นฟูสู่วิถีปกติใหม่

   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com