แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
  จดหมายข่าว
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวผู้สูงอายุ
คลัง วางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ เตรียมศึกษากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติขึ้นรองรับ หวังลดภาระงบประมาณ 6-7 แสนล้าน

คลัง วางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ เตรียมศึกษากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติขึ้นรองรับ หวังลดภาระงบประมาณ 6-7 แสนล้าน พร้อมหามาตรการหนุนการจ้างงานคนเกษียณอายุ และ เปิดให้ผู้สูงอายุนำบ้านมาจำนองเพื่อการเลี้ยงดูตลอดชีวิต

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า แนวทางในการดูแลและรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ทางกระทรวงการคลังกำลังศึกษาเพื่อวางระบบรองรับกับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น โดย ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติขึ้นมา เพื่อช่วยในการสร้างวินัยการออมและเป็นการสร้างระบบการดูและผู้สูงอายุหลังเกษียณอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติขึ้นมารองรับ นี้จะช่วยลดภาระงบประมาณสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งมีภาระสูงถึงปีละ 6-7 แสนล้านบาทได้

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังศึกษาแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการจ้างงานหลังเกษียณอายุ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกษียณอายุแต่ยังมีความรู้ความสามารถสามารถมีงานทำ มีรายได้และสวัสดิการในการดำรงชีพต่อไปด้วย

สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล แต่ตัวเองมีบ้านเป็นทรัพย์สิน กระทรวงการคลังมีแนวคิดให้ นำบ้านมาจำนองกับสถาบัน โดยสถาบันจะทำหน้าที่ดูแลจ่ายเงินเดือนให้กับผู้สูงอายุคืน ทุกเดือนจนเสียชีวิต

ซึ่งในหลักการ เมื่อนำบ้านมาจำนอง ก็จะมีการประเมินราคา และ ประเมินเงินเดือนที่จะจ่ายเป็นเงินเดือนคืนให้กับผู้สูงอายุเป็นเงินดูแลทุกเดือน จนเสียชีวิต หากเสียชีวิตก่อน เงินที่เหลือตามที่คำนวณก็จะคืนให้กับทายาด หรือตามที่ผู้อายุระบุไว้ 
ส่วนกรณีที่ ทายาทต้องการไถ่ถอนบ้านที่นำมาจำนองคืน ก็สามารถทำได้ โดยนำเงินมาชำระคืน ในราคาที่มีการประเมินมูลค่าในส่วนที่เหลือทั้งหมด

“เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในหลายเรื่องที่กระทรวงการคลังจะวางโครงสร้าง วางระบบ เพื่อรองรับอนาคต ข้างหน้า โดยจะศึกษาแนวทางต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 03 ก.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 344 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com