แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง
  งานอาคารสถานที่
  งานคนงาน
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันลอยกระทง 11 พ.ย. 62

กำหนดการ

จัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางแค  ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

........................................................................

 

เวลา  ๐๘.๓๐ น.        -  ทุกอาคารเริ่มทำกระทงเข้าประกวด  โดยจัดแบ่งกลุ่มดังนี้

                                      ๑. อาคารหอพัก + อาคารมหาดไทย ๑๐๐  ปี + บังกะโล

                                      ๒. อาคารสวัสดิผล + อาคารพิบูลสุข

                                      ๓. อาคารโสมสวลี + อาคารสุขสันต์

                                      ๔. งานบริหาร + งานยานพาหนะ

                                      ๕. งานสังคมสงเคราะห์ + งานมูลนิธิ

                                      ๖. งานอาชีวะบำบัด + งานกายภาพ + งานพยาบาล + งานโภชนาการ + งานสถานที่

-  (มีงบประมาณตั้งต้นทีมละ ๑,๐๐๐ บาท x ๖ กระทง = ๖,๐๐๐ บาท)

เวลา  ๑๕.๓๐ น.        -  ลงทะเบียนและรับหมายเลขผู้เข้าประกวดคุณยายนพมาศ  และประกวดกระทง  พร้อมรับ

   คูปองเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้ม ณ จุดลงทะเบียน  บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ 

เวลา  ๑๖.๓๐ น.        -  เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์

                             -  พิธีกรกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมงาน 

-  แนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง  และการประกวดคุณยายนพมาศ

                             -  คณะกรรมการเดินให้คะแนนกระทง  และพิจารณาความสมดุลของกระทงขณะลอยน้ำ

                                (กระทงวางเรียงด้านหน้าเวที  และนำไปลอยน้ำบริเวณสระน้ำด้านข้างอาคารอเนกประสงค์)

เวลา  ๑๗.๐๐ น.        -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน (ตอนรับด้วยขบวนกลองยาวด้านหน้าอเนกประสงค์)

-  นางสาววลัยรักษ์  อังคะมาตย์  กล่าวรายงาน

                             -  ประธานในพิธี  ผอ.อาภา  รัตนพิทักษ์  กล่าวเปิดงาน

เวลา  ๑๗.๑๐ น.        -  การแสดงของผู้สูงอายุบ้านบางแค “Cup Song  (ประมาณ ๑๐ นาที/๑๐ คน)

-  ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกนักแสดง / ถ่ายภาพหมูร่วมกัน

เวลา  ๑๗.๒๕ น.        -  การแสดงของชมรมผู้สูงอายุวัดไชยทิศ ชื่อ “แอบฝันชะชะช่า”  (ประมาณ ๑๐ นาที/๘ คน)

                             -  ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกนักแสดง / ถ่ายภาพหมูร่วมกัน

เวลา  ๑๗.๔๐ น.        -  แนะนำกรรมการตัดสิน การประกวดคุณยายนพมาศและประกวดกระทง

                             -  ประธานมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน ฯ

                             -  เริ่มประกวดนางนพมาศ โดยมีผู้แทนแต่ละอาคารเข้าร่วมประกวด 

 

-  แนะนำผู้เข้าประกวด คุณยายนพมาศ / เดินโชว์ ๑ รอบ

-  แขกผู้มีเกียรติร่วมมอบดอกไม้ให้แก่คุณยายนพมาศ

                   -  การแสดงความสามารถและตอบคำถามของผู้เข้าประกวดคุณยายนพมาศ                        

เวลา  ๑๘.๑๐ น.        -  การแสดงของชมรมผู้สูงอายุวิจิตรสามัคคี ชื่อ “รำวงผสมสลับคู่ (ประมาณ ๑๐ นาที/๘ คน)

                             -  ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกนักแสดง

เวลา  ๑๘.๒๕ น.        -  การแสดงของชมรมผู้สูงอายุบางแค  ชื่อ “รำวงร่วมบุญ (ประมาณ ๕ นาที/๘ คน)

                             -  ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกนักแสดง

                             -  ประกาศผลการประกวดกระทง

                             -  ประกาศผลการประกวดคุณยายนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๒

เวลา ๑๘.๔๐ น.         -  เชิญประธานร่วมขบวนแห่กลองยาวพร้อมกับนางพมาศ  และกระทงทั้งหมด

-  เชิญประธานลอยกระทงบริเวณรอบสระน้ำ (ใช้กระทงที่ได้รางวัล)

-  เชิญประธานเดินชมบรรยากาศบริเวณงาน

                                      * ซุ้มกิจกรรมเกมมอบโชค     โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

                                      * ซุ้มกิจกรรมเกมมอบโชค     โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

                             -  เชิญผู้เข้าร่วมงานเล่นกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ และลอยกระทงบริเวณสระน้ำบ้านบางแค

   พร้อมร่วมรับประทานอาหารทานเล่นตามซุ้มต่าง ๆ ร่วมกัน (ใช้คูปองเกม + อาหาร)

เวลา  ๑๙.๓๐ น.        -  ปิดงาน 

 

*****************************************************************************

 

 

หมายเหตุ   ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายสวยงามเหมาะสม / ร่วมสมัย 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 06 พ.ย. 2562  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 177 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com