แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง
  งานอาคารสถานที่
  งานคนงาน
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

กำหนดการงานวันแม่แห่งชาติ

ประจำปี 2562วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

........................


เวลา 08.20 – 08.30 น.                 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารบริษัทลากูน่า แขกผู้มีเกียรติและผู้สูงอายุ

                                              พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม

เวลา 08.30 – 09.30 น.                 พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาธรรม

เวลา 09.30 – 10.00 น.                 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารบริษัทลากูน่า แขกผู้มีเกียรติและผู้สูงอายุ

                                              พร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์

                                              ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณอาคารอเนกประสงค์

                                              พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหารบริษัทลากูน่า

เวลา 10.00 – 11.30 น                  การแสดงรำถวายพระพรของชมรมผู้สูงอายุบางแค

                                              รำถวายพระพรสมเด็จพระพันปีหลวงรำอรุณวดีทรงเครื่อง

เวลา 11.30 – 12.00 น.                 พิธีกราบแม่โดยผู้แทนผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 10 คน

                                              ประธานในพิธีพร้อมคณะบริษัทลากูน่ามอบของขวัญให้ผู้แทนผู้สูงอายุ

                                               ในพิธีกราบแม่ และพวงมาลัยให้ผู้แทนแม่

                                               บุตร / หลาน / ลูกศิษย์ ทำพิธีกราบผู้แทนแม่ และมอบพวงมาลัยให้แก่ผู้แทนแม่

เวลา 12.00 – 13.00 น.                  ผู้สูงอายุรับประทานอาหารกลางวัน โดยคณะผู้บริหารบริษัทลากูน่า

                                               ร่วมเสิร์ฟอาหารกลางวันแด่ผู้สูงอายุ

                                               ชมละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามแต่งงาน

 

หมายเหตุ                                    ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 29 ก.ค. 2562  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 319 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com