แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน ! ฝากประชาสัมพันธ์็ กรณีมีผู้แอบอ้าง ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ ในนามบ้านบางแค
ตามที่ได้มี ผู้แอบอ้าง ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อนำมามอบ
ให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
 ทางศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค  ขอเรียนให้ทราบว่า ศูนย์ฯ ไม่มี
นโยบาย  ในการขอรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของนอกสถานที่   หรือให้บุคคล
ภายนอกไปขอรับบริจาค  เพื่อมาจัดกิจกรรม หรือซื้อของใช้ให้กับผู้สูงอายุ 
หากพบเห็นผู้ที่แอบอ้าง  ให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ บ้านบางแค 
เบอร์ 02-455-1592  หรือท่านสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที !!

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 12 ต.ค. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 328 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com