แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  สถิติผู้สูงอายุ 7 จังหวัด
ภารกิจ 4 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
  ฝ่ายบริหาร
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

 กำหนดการ

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

**********************

เวลา 07.30 – 08.30 น.                     - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่ายในชุมชน

                                                  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ร่วมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์     จำนวน 9 รูป

                                                  ณ อาคารศาลาธรรม

เวลา 08.30 น.                      - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม

เวลา 10.00 – 12.00 น.           - ประธานในพิธีประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ

                 * ประธานถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                 * ประธานเปิดกรวยดอกไม้

                 * ประธานลงนามถวายพระพร

                 * ประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

                                      - พิธีกราบแม่โดยผู้แทนผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 8 คน 

                                                   และผู้แทนผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน

                                      - ประธานในพิธี ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ มอบของขวัญ และพวงมาลัยให้ ผู้แทนแม่ 

                                      - ลูก / ลูกศิษย์ ทำพิธีกราบผู้แทนแม่

          เวลา 12.00 น.                      - พักรับประทานอาหารกลางวัน

          เวลา 13.00 น.                     - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ร่วมทำความดีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

                                                   ภายนอกศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค ณ วัดนิมมานรดี

 

**********************


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 07 ส.ค. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 9350 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com