แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กำหนดการ

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

**********************

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

เวลา 13.00 น.                  - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ทำ 5 ส. ที่ตึกของตนเอง

                                  เน้นตายายเก็บสิ่งของ ตู้ เตียง ของตนเอง ทำความสะอาดพัดลมมุ้งลวด บานเกล็ด ประตู หน้าต่าง

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

                                    - เวลา 07.30 น.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

                                    - พิธีถวายเทียนพรรษา (เนื่องในวันเข้าพรรษา)

เวลา 08.30 น                   – พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

                                     - บริเวณหน้าศาลาธรรม รอบศาลากลางน้ำ

เวลา 10.00                      -  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

                                      ปลูก “ต้นรวงผึ้ง” (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) ณ บริเวณสนามหญ้าข้างอาคารสำนักงาน

เวลา 10.30 น.                   - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รักษ์บ้านบางแคสะอาด

                                       * เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารพักผู้สูงอายุ           

                                       * เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน

                                      * เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางน้ำ

เวลา 13.00 น.          - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ในแต่ละอาคาร

                               เน้นห้องน้ำ พื้นอาคารภายใน ภายนอกห้องผู้สูงอายุ

เวลา 15.00 น.          - ปิดงานโพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 18 ก.ค. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 269 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com