แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการงานฌาปกนกิจศพ ประจำปี 2561

กำหนดการ

งานฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

 ณ วัดนิมมานรดี  วันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

 *************************

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

          เวลา ๑๙.๐๐ น.           - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

          เวลา ๑๙.๓๐ น.           - สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

          เวลา ๑๐.๓๐ น.           - พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

          เวลา ๑๑.๐๐ น.            - ถวายภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว มาติกา-บังสุกุล      

          เวลา ๑๕.๐๐ น.           - พระสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรม     

          เวลา ๑๕.๓๐ น.           - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน ณ วัดนิมมานรดี

                                       - ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคให้การต้อนรับ

          เวลา ๑๕.๕๕ น.           - เชิญประธานในพิธี ไปนั่งที่รับรองในบริเวณงาน

- พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี

- พิธีกรดำเนินการเพื่อเข้าสู่พิธีทอดผ้าบังสุกุลและเชิญประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล

          เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ประชุมเพลิง

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - พิธีเก็บอัฐิผู้สูงอายุ ณ วัดนิมมานรดี

เวลา ๐๙.๐๐ น.           - เดินทางออกจากบ้านบางแค

เวลา ๑๐.๐๐ น.           - เดินทางถึงท่าเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

- นำอัฐิผู้สูงอายุไปลอยอังคาร ณ กลางทะเล สมุทรปราการ

  (โดยการดูแลของกองบังคับการตำรวจน้ำ)

เวลา ๑๒.๐๐ น.           - รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๔.๐๐ น.            - เดินทางกลับศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค

*************************


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 07 ก.พ. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 2594 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com