แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลอยกระทง บ้านบางแค 2560

กำหนดการ

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560

ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง บ้านบางแค”

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ณ หน้าอาคารโสมสวลี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

***********************

เวลา 15.00 น.                  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวดกระทงและนางนพมาศ

เวลา 16.00 น.                  - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสาเครือข่ายในชุมชน      

                                      คณะกรรมการโครงการสานสามวัยร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน

                                      และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมเพรียงกัน ณ หน้าอาคารโสมสวลี

                                    - พีธีกรแนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และการประกวดคุณยายนพมาศ

เวลา 16.00-16.30 น.         - คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดกระทง

เวลา 16.30-17.00 น.         - เริ่มการประกวดนางนพมาศ

                                    - การแสดงความสามารถและตอบคำถามของผู้เข้าประกวด “คุณยายนพมาศ”

- พิธีกรแนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวด “คุณยายนพมาศ” พร้อมเดินโชว์           

  1 รอบ ประกวด“คุณยายนพมาศ”

                                    - คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดนางนพมาศ

                                    - กิจกรรมเล่นเกมกับผู้สูงอายุและผู้ร่วมงาน

เวลา 17.00 น.                  - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน  พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี    

- เปิดเพลงลอยกระทงต้อนรับประธานในพิธี

- การแสดงชุดเปิดงาน ชุดกระทงรื่นรมย์ สุขสมใจ  ไทยสี่ภาค ของนักศึกษาคณะ 

   พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

-  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค กล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

- ประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวด

- การประกาศผลการประกวด “กระทง

- การประกาศผลการประกวด “คุณยายนพมาศ”

- ประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประกวด “คุณยายนพมาศ” และการประกวด

 “กระทง” พร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวด

เวลา 18.00 น.                  - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  รีวิวประกอบเพลง ชุด บ้านเรือนเคียงกัน

                                    - การแสดงของผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค กิจกรรม ตาราง 9 ช่อง

                                    - พิธีกรเชิญประธานในพิธี เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ

                                    -  เครือข่ายในชุมชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมลอยกระทงบริเวณรอบสระน้ำ

-ผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น ร่วมลอยกระทงที่บริเวณน้ำพุด้านข้างอาคารศาลาธรรม

เวลา 20.00 น.                  - ปิดงาน

***********************

หมายเหตุ                        การแต่งกาย (ชุดผ้าไทยสวยงาม)


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 02 พ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 37 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com