แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
  จดหมายข่าว
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กำหนดการ
พิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์  ที่ ๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ อาคารศาลาธรรม   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๐

เวลา  ๐๘.๑๕ น. - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ พร้อมกันที่อาคาร ศาลาธรรม

เวลา ๐๘.๓๐ น.  - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ถวายสังฆทานแด่ พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป จากวัดนิมมานรดี

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 10 ต.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 51 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com