แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และ ตำแหน่งคนงาน มูลนิธิบ้านบางแค ฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งคนงาน (มูลนิธิ)

ของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น.

……………….

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

        1. นางสาวจริญญา  จันทรสุวรรณ           85.4         (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

        2. นางสาวพิชญา  เก้าพรพงศ์ (สำรอง )   61.2         (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

        * ลำดับสอง (สำรอง) ขึ้นบัญชีเป็นระยะเวลา 1 ปี

ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

        1. นายจิระ  สีมะเดื่อ                          76            (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

หมายเหตุ ผู้สอบได้ทั้ง 2 ราย มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 17 ต.ค. 59 เวลา 07.30 น. ต่อผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และให้ทดรองการทำงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนทำสัญญาจ้างต่อไป


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 05 ต.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 189 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com