แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งงานมูลนิธิบ้านบางแค +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ

(สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  สอบปฏิบัติความรู้ด้านคอมพิวเตอร์)

ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (มูลนิธิ ฯ)

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้

.............................................

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (มูลนิธิ ฯ)

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑.

นางสาวจิราภรณ์  สร้อยเพชร

- ขาดหลักฐานใบรับรองแพทย์  เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อไม่ได้ นำหลักฐานมาให้ก่อนวันสอบ

๒.

นาวสาวจริญญา จันทสุวรรณ

 

๓.

นางสาวพิชญา   เก้าพรพงศ์

 

๔.

นางสาวกันตยา  พ่วงท่าโก

- ขาดใบรับรองแพทย์ของรัฐ ให้นำหลักฐานมาให้ก่อนวันสอบ

๕.

นางสาวกนิษฐา  สมศิริ

 

๖.

นางสาววลัญช์รัตน์  เขียววุฒิภาค

- ขาดใบรับรองแพทย์   ให้นำหลักฐานมาให้ก่อนวันสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ

(สอบสัมภาษณ์  สอบปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง)

ในตำแหน่งคนงาน (มูลนิธิ ฯ)

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้

.............................................

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑.

นายจิระ สีมะเดื่อ

 

 

 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 26 ก.ย. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 152 ครั้ง )


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com