แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พ.ย. 2565 (เข้าชม 99 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพัสดุประเภทอาหาร
10 พ.ย. 2565 (เข้าชม 82 ครั้ง)
ประกาศสัญญาจะซื้อจะขาย
07 ต.ค. 2565 (เข้าชม 126 ครั้ง)
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง พัสดุประเภทอาหาร
07 ต.ค. 2565 (เข้าชม 116 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหาร
06 ต.ค. 2565 (เข้าชม 123 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประเภทอาหารผู้รับบริการ
20 ก.ค. 2565 (เข้าชม 167 ครั้ง)
คู่มือ เครื่องช่วยฝึกเดิน space walker
30 มิ.ย. 2565 (เข้าชม 234 ครั้ง)
ประกาศ ตามหาทายาท นางสาวเชาวดี ทัพพะรังสี
07 เม.ย. 2565 (เข้าชม 271 ครั้ง)
เตรียมตัวรับลูกหลานเทศกาลสงกรานต์ ในสถานการณ์โควิด 19
18 มี.ค. 2565 (เข้าชม 312 ครั้ง)
ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ และ ของกำนัล
03 มี.ค. 2565 (เข้าชม 336 ครั้ง)
กรมกิจการผู้สูงอายุขอเชิญร่วมงาน ฌาปนกิจศพ ผู้สูงอายุ ศพส.บ้านบางแค
04 ก.พ. 2565 (เข้าชม 325 ครั้ง)
12 วิธีดูแลตนเอง
29 พ.ย. 2564 (เข้าชม 364 ครั้ง)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์และพี่เลี้ยง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/5 Next »


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com