แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ธ.ค. 2559 (เข้าชม 310 ครั้ง)
ด่วนประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
05 ต.ค. 2559 (เข้าชม 188 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และ ตำแหน่งคนงาน มูลนิธิบ้านบางแค ฯ
26 ก.ย. 2559 (เข้าชม 152 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งงานมูลนิธิบ้านบางแค +
13 ก.ย. 2559 (เข้าชม 482 ครั้ง)
ด่วน ! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง สังกัดมูลนิธิบ้านบางแคฯ จำนวน 3 อัตรา
08 ก.ย. 2559 (เข้าชม 136 ครั้ง)
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอาหารของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2560
08 ส.ค. 2559 (เข้าชม 393 ครั้ง)
กำหนดการ "84 พรรษา แม่ของแผ่นดิน"
03 ก.ค. 2559 (เข้าชม 1502 ครั้ง)
กำหนดการวันอาสาฬหบูฃาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
22 มิ.ย. 2559 (เข้าชม 111 ครั้ง)
กำหนดการจัดงาน "บ้านบางแค 63 ปี ที่นี่ม่ชีวิต"
22 มิ.ย. 2559 (เข้าชม 138 ครั้ง)
กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ
22 มิ.ย. 2559 (เข้าชม 123 ครั้ง)
กำหนดการวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรรษา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com