แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง
  งานอาคารสถานที่
  งานคนงาน
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ปฎิทินกิจกรรม
ตารางกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน  2562

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย.62

คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สมุทรปราการ และคุณมาร์ค ภัทริส ณ นคร เข้าจัดกิจกรรม ร้องเพลง ให้ผู้สูงอายุรับชม ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์

วันอาทิตย์ 17 พ.ย.62

คณะสมาคมช่างตัดผม ในนามคุณเปี๊ยก พงษ์ศักษ์  สมบัติกิตตระกูล และคณะเข้าบริการตัดผมฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์

วันพุธที่ 20 พ.ย.62

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย  เข้าจัดกิจกรรมสันทนาการ  แสดงนาฏศิลป์  และดนตรีไทย  ขับร้องเพลง  ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

ณ  อาคารอเนกประสงค์

วันเสาร์ที่ 23 พ.ย.62

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  จัดกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์  สอนออกกำลังกายแบบง่าย  สอนการดูแลตัวเองในผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เวลา  09.00-11.00 น.

ณ  อาคารอเนกประสงค์

วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62

กลุ่ม ICU จัดกิจกรรม  ทำหมอนสำหรับผู้ป่วยในผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์

วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62

กลุ่มธรรมะสบายดี  จัดกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง มอบสิ่งของ  เล่นเกมส์ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ  ตั้งต่เวลา 13.00-15.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com