แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
วิธีการบริจาค
รายการจองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุของบ้านบางแค มีดังนี้
1. เลี้ยงอาหารมื้อเช้า - ผู้สูงอายุรับประทานอาหารเวลา 08.00 น. เจ้าภาพถึงศูนย์พัฒนา ฯ เวลา 07.30 น

คิดราคาต่อคน ๆ ละ40บาท เช่น โจ๊ก + ขนม , ข้าวต้มปลา + ข้าวต้มกุ้ง + ขนม , รวมมิตร + ขนม

2. เลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน - ผู้สูงอายุทานอาหารเวลา 11.30 น. เจ้าภาพถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมเวลา 11.00 น. 

- คิดราคาต่อคน ๆ ละ 50 บาท ข้าว + กับข้าว 2 อย่าง เช่นน้ำพริกปลาทู+ขนมหรือผลไม้

3. เลี้ยงอาหารมื้อเย็น - ผู้สูงอายุทานอาหารเวลา 16.00 น. เจ้าภาพถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ฯ เวลา 15.30 น.

- คิดราคาต่อคน ๆ ละ 50 บาท ข้าว + กับข้าว 2 อย่าง เช่นน้ำพริกปลาทู+ขนมหรือผลไม้

* หมายเหตุ 

1. โทรจองล่วงหน้าก่อนวันเลี้ยง อาหาร 7 วัน สำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ โทรจองล่วงหน้า 1 เดือน ได้ที่หมายเลข 02 – 4131141 , 02 – 4551592

2. ถ้าเจ้าภาพประสงค์จำนะมาเองก็สามารถนำมาได้ แต่ต้องโทรฯ จองล่วงหน้าเช่นกัน

3. ถ้าบริจาคเงิน สมทบทุนให้บ้านบางแค , บริจาคสิ่งของให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ฯ หรือให้ผู้สูงอายุ ไม่ต้องโทรฯ จอง สามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 

4. ในกรณีที่ท่านจองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุและไม่สามารถมาด้วยตนเอง ขอความกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางแค ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 053-2-88188-9 ขอให้ fax สำเนาใบ pay-in พร้อม ซื่อ ที่อยู่ของท่านกลับมายังหมายเลข fax : 02-4131140 , 02 -4551590 หรือ ส่งเมล์แนบเอกสารมาที่ banbangkhae@yahoo.com , banbangkhae@dop.mail.go.th

5. ถ้าท่านประสงค์บริจาคเงินเข้ามูลนิธิ สามารถโอนเข้าธนาคารกสิกรไทยสาขาบางแค ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านบางแคฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 053-2-57665-2 และส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจนมายัง fax : 02 – 4131140 , 02-4551590 หรือ ส่งเมล์แนบเอกสารมาที่ banbangkhae@yahoo.com , banbangkhae@dop.mail.go.th เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินกลับมาให้ท่าน
เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 02-455159

 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com