แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
วิธีการบริจาค
รายการจองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุของบ้านบางแค มีดังนี้

1.โทรจองล่วงหน้า 1 เดือน ได้ที่หมายเลข 02 – 4131141 , 02 – 4551592

2. ถ้าเจ้าภาพประสงค์จำนะมาเองก็สามารถนำมาได้ แต่ต้องโทรฯ จองล่วงหน้าเช่นกัน

3. ถ้าบริจาคเงิน สมทบทุนให้บ้านบางแค , บริจาคสิ่งของให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ฯ หรือให้ผู้สูงอายุ ไม่ต้องโทรฯ จอง สามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 


4. ถ้าท่านประสงค์บริจาคเงินเข้ามูลนิธิ สามารถโอนเข้าธนาคารกสิกรไทยสาขาบางแค ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านบางแคฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 053-2-57665-2 และส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจนมายัง fax : 02 – 4131140 , 02-4551590 หรือ ส่งเมล์แนบเอกสารมาที่ banbangkhae@yahoo.com , banbangkhae@dop.mail.go.th เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินกลับมาให้ท่าน
เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 02-455159

 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com