แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพ งาน "84 พรรษา แม่ของแผ่นดิน"
ผอ.นำข้าราชการเจ้าหน้ารวมพิธีสงฆ์
พิธีสงฆ์ ณ อาคารศาลาธรรม
ท่านอธิบดี อนุสันต์ เทียนทอง นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ท่านอธิบดีลงนามในสมุดเยี่ยม
พิธีกราบแม่
ผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องมือกายภาพบำบัด มูลค่า 880,000
ท่านอธิบดี จุดธูปเทียน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
การแสดงจากคณะ โรจน์จรัสฤทธิ์
การแสดงจาก ชมรมผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการศูนย์ ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 15 ส.ค. 2559  เวลา 20:32 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 388 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com