แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
(อ่าน 194 ครั้ง)

ประมวลภาพ "ปลัดกระทรวงตรวจเยี่ยมบ้านบางแค"
(อ่าน 203 ครั้ง)

ประมวลภาพ "สานพลัง จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม"
(อ่าน 419 ครั้ง)

ประมวลภาพงานครบรอบ 66 ปี บ้านบางแค 1 มิ.ย.62
(อ่าน 369 ครั้ง)

ประมวลภาพงานครบรอบ 66 ปี บ้านบางแค 31 พ.ค.62
(อ่าน 522 ครั้ง)

ประมวลภาพ 5 พ.ค.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(อ่าน 209 ครั้ง)

ประมวลภาพ 4 พ.ค.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(อ่าน 221 ครั้ง)

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรีเยี่ยมบ้านบางแค
(อ่าน 570 ครั้ง)

ประมวลภาพสงกรานต์ 2562
(อ่าน 762 ครั้ง)

ประมวลภาพบรรยาการเลือกตั้ง ภายในศูนย์ ฯ
(อ่าน 229 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com