แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  จดหมายข่าว
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานสูทกรรม
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
  งานสังคมสงเคราะห์
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม "วันคล้ายวันสวรรคตของรัชการที่ 9"
(อ่าน 346 ครั้ง)

ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ
(อ่าน 347 ครั้ง)

ประมวลภาพงาน SPORT FUN 2019 วันเก๋าบางแคเกมส์
(อ่าน 205 ครั้ง)

ประมวลภาพงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
(อ่าน 277 ครั้ง)

ประมวลภาพจุดเทียนเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10
(อ่าน 107 ครั้ง)

ริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการจัดทำและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
(อ่าน 125 ครั้ง)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
(อ่าน 159 ครั้ง)

ประมวลภาพ "ปลัดกระทรวงตรวจเยี่ยมบ้านบางแค"
(อ่าน 171 ครั้ง)

ประมวลภาพ "สานพลัง จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม"
(อ่าน 342 ครั้ง)

ประมวลภาพงานครบรอบ 66 ปี บ้านบางแค 1 มิ.ย.62
(อ่าน 297 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/3 Next »


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com