แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

ประมวงภาพโครงการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 2 15-16 ก.พ.66 ณ จ.ชลบุรี
(อ่าน 45 ครั้ง)

ประมวงภาพโครงการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 1 8 - 9 ก.พ.66 ณ จ.ชลบุรี
(อ่าน 55 ครั้ง)

ประเมินซ่อมบ้าน จ.นครปฐม
(อ่าน 44 ครั้ง)

ประมวลภาพ อบรมการป้องกันอัคคีภัย
(อ่าน 151 ครั้ง)

ผู้แทนพระองค์ มอบของพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธ.ค.65
(อ่าน 191 ครั้ง)

ประมวลภาพลอยกระทง
(อ่าน 315 ครั้ง)

ประมวลภาพ วันต้นไม้แห่งชาติ 2565
(อ่าน 122 ครั้ง)

ประมวลภาพงานพัฒนาบุคลากร
(อ่าน 167 ครั้ง)

บวงสรวงพระประชาบดี เนื่องในวันสถาปนากรมกิจการผู้สูงอายุ
(อ่าน 154 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2565
(อ่าน 331 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/7 Next »


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com