แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุร่วม'ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ'
(อ่าน 14 ครั้ง)

ร่วมใจปลูกดาวเรืองเลข ๙ ไทย
(อ่าน 11 ครั้ง)

ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่แยกกล้าดาวเรืองลงกระถาง
(อ่าน 10 ครั้ง)

เวียนเทียนวันอาสาฬบูชา
(อ่าน 11 ครั้ง)

รองอธิบดี เป็นประธานทอดผ้าป่าอาสาสมัคร
(อ่าน 13 ครั้ง)

ไถ่ชีวิต โค - กระบือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี บ้านบางแค
(อ่าน 25 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com