แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

สมาคมสันติมิตรสากล (แห่งประเทศไทย) และคณะเข้าร่วมทำกิจกรรมในบ้านบางแค
(อ่าน 237 ครั้ง)

ประมวลภาพ งาน "84 พรรษา แม่ของแผ่นดิน"
(อ่าน 339 ครั้ง)

ประมวลภาพกิจกรรม "บ้านบางแครักษ์ สิ่งแวดล้อม"
(อ่าน 264 ครั้ง)

ผลการจัดงานวันอาสาฬบูชา และ วันเข้าพรรษา
(อ่าน 201 ครั้ง)

ผลการจัดงาน 63 ปี บ้านบางแคที่นี่มีชีวิต
(อ่าน 394 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com