แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประัวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  ติดต่อศูนย์ฯ
  แผนที่
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  วิธีการบริจาค
  ทำเนียบภูมิปัญญา
  รายการอาหาร
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  อาชีวบำบัด
  ดาวน์โหลด ศพอส.
ภารกิจ 6 ด้าน
  ศ.การเรียนรู้
  ศ.ฝึกอบรมและพัฒนา
  ศ.การจัดสวัสดิการในสถาบัน
  ศ.ข้อมูลสารสนเทศ
  ศ.จัดสวัสดิการในชุมชน
  ศ.ประสานงานและส่งต่อ
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุเข้าชมพระเมรุมาศ
(อ่าน 60 ครั้ง)

ประมวลภาพงานลอยกระทง 13 พ.ย.60
(อ่าน 65 ครั้ง)

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ และ จิตอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9
(อ่าน 44 ครั้ง)

เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุร่วม'ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ'
(อ่าน 73 ครั้ง)

ร่วมใจปลูกดาวเรืองเลข ๙ ไทย
(อ่าน 94 ครั้ง)

ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่แยกกล้าดาวเรืองลงกระถาง
(อ่าน 75 ครั้ง)

เวียนเทียนวันอาสาฬบูชา
(อ่าน 62 ครั้ง)

รองอธิบดี เป็นประธานทอดผ้าป่าอาสาสมัคร
(อ่าน 65 ครั้ง)

ไถ่ชีวิต โค - กระบือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี บ้านบางแค
(อ่าน 81 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1


 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com