แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  กำหนดการงานฌาปนกิจประจำปี 25655 10 มี.ค. 2566 (อ่าน 37 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก 09 มี.ค. 2566 (อ่าน 26 ครั้ง)
  ด่วน ! ศพส.บ้านบางแคเปิดรับพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 01 มี.ค. 2566 (อ่าน 58 ครั้ง)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (TOR) 13 ม.ค. 2566 (อ่าน 60 ครั้ง)
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 13 ม.ค. 2566 (อ่าน 58 ครั้ง)
  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพการฉีดวัคซีนสำเร็จรูป(LAAB)
  (อ่าน 9 ครั้ง)

  ประมวลภาพลอยอังคารอัฐิผู้สูงอายุ
  (อ่าน 12 ครั้ง)

  ประมวลภาพงานฌาปนกิจผุ้สูงอายุ (ฌาปนกิจ)
  (อ่าน 12 ครั้ง)

  ประมวลภาพงานฌาปนกิจผุ้สูงอายุ (สวดพระอภิธรรม)
  (อ่าน 26 ครั้ง)

  ประมวลภาพ ศุกร์หรรษา ตายายอิ่มเอม 24 ก.พ. 66
  (อ่าน 42 ครั้ง)

  ประมวงภาพโครงการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 2 15-16 ก.พ.66 ณ จ.ชลบุรี
  (อ่าน 26 ครั้ง)
  ข่าวผู้สูงอายุ
  อออกกำลังกายแบบไหนดีต่อสุขภาพ 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 515 ครั้ง)
  โรคหัวใจที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 528 ครั้ง)
  8 เคล็ดลับสุขภาพเรียกคืนความสดใสให้ชีวิต 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 521 ครั้ง)
  “ของขวัญจากใจสู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)” 24 ธ.ค. 2564 (อ่าน 567 ครั้ง)
  9 โรงพยาบาล กทม.บริการ 10 ส.ค.นี้รักษาฟรี 10 ก.ย. 2562 (อ่าน 1606 ครั้ง)
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    หน่วยงานสังกัดกรม ผ.ส.
    หน่วยงานสังกัดส่วนท้องถิ่น
    หน่วยงานภาคเอกชน
    มูลนิธิบ้านบางแค ฯ
    รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาต
  พระราชบัญญัติและกฎหมาย
    รัฐธรรมนูญกับผู้สูงอายุ
    พระราชบัญญัติ
    กฎกระทรวง
    ระเบียบข้อบังคับ
    สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
  อื่น ๆ
    สถิติผู้สูงอายุ 7 จังหวัด
    โรงเรียนผู้สูงอายุ
    มาตรการป้องกันโควิด - 19
    คณะกรรมการป้องกันโควิด - 19
  ลิงค์วีโอวีดีโอ
    0pen house ศพส.บ้านบางแค
    ผลิตภัณฑ์ของ ศพส.
    แนะนำ ศพอส.
    ภารกิจการดำเนินงาน ศพอส.
    หลักการดูแลผู้สูงอายุ 5 อ.
    ผู้สูงอายุให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยไวรัส Covid-19
    การสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุ
    การประกวดวาดภาพ
    ช่องบ้านบางแค
    สูงวัยในบ้านบางแค ตอน1
    สูงวัยในบ้านบางแค 2
    ปรับตัวรับสังคมผู้สูงอายุ
    ชวนชิมเมนู…รสมือแม่-แม่! ที่ร้าน “My Mom” แห่งบ้านบางแค
  ปฎิทินกิจกรรม
    ปฎิทินกิจกรรม
  การจัดการความรู้ KM
    กิจกรรมฟื้นฟูสู่วิถีปกติใหม่
  เอกสาร / คู่มือ
    เล่มประวัติผู้สูงอายุภายใน

   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com