แนะนำองค์กร
  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ค่านิยม
  วัตถุประสงค์
  ภารกิจศูนย์
  บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  วีดีโอแนะนำองค์กร
  แผนที่
  ติดต่อศูนย์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมศูนย์
  การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์
  จำนวนผู้สูงอายุภายใน
  วิธีการบริจาค
  วิธีการเข้าทำกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
  ระบบรับบริจาค
  ระบบดูรายการรับบริจาคประชาชน
  ลำดับคิวเข้ารับบริการประเภทพิเศษ
  โปรแกรมสมองเสื่อม
  โปรแกรม NIRUN
ภารกิจ 4 ด้าน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
  ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
  ภารกิจให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ
  ภารกิจให้บริการด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ประโยชน์ที่่ท่านได้จากเว็บไซด์
ฝ่ายบริหารงาน
  ฝ่ายบริหาร
  งานอาคารสถานที่
  งานยานพาหนะ
  งานพี่เลี้ยง+คนงาน
  งานสูทกรรม
  งานมูลนิธิ
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพยาบาล
  งานกายภาพบำบัด
เว็บไซต์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยมาก
ไม่มีเลย
ดูผลโหวด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  บ้านบางแคขอรับบริจาคสิ่งของที่ขาดแคลน 18 เม.ย. 2566 (อ่าน 145 ครั้ง)
  กำหนดการงานฌาปนกิจประจำปี 25655 10 มี.ค. 2566 (อ่าน 84 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก 09 มี.ค. 2566 (อ่าน 60 ครั้ง)
  ด่วน ! ศพส.บ้านบางแคเปิดรับพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 01 มี.ค. 2566 (อ่าน 103 ครั้ง)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (TOR) 13 ม.ค. 2566 (อ่าน 87 ครั้ง)
  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพ ศุกร์หรรษา ตายายอิ่มเอม
  (อ่าน 39 ครั้ง)

  รมต.พม. เยี่ยมบ้านบางแค
  (อ่าน 37 ครั้ง)

  ประมวลภาพ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานสงกรานต์
  (อ่าน 80 ครั้ง)

  ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 10 เม.ย. 66 (เดินตามอาคาร)
  (อ่าน 109 ครั้ง)

  ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 10 เม.ย. 66
  (อ่าน 46 ครั้ง)

  ประมวลภาพการฉีดวัคซีนสำเร็จรูป(LAAB)
  (อ่าน 44 ครั้ง)
  ข่าวผู้สูงอายุ
  อออกกำลังกายแบบไหนดีต่อสุขภาพ 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 571 ครั้ง)
  โรคหัวใจที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 579 ครั้ง)
  8 เคล็ดลับสุขภาพเรียกคืนความสดใสให้ชีวิต 02 ก.พ. 2565 (อ่าน 575 ครั้ง)
  “ของขวัญจากใจสู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)” 24 ธ.ค. 2564 (อ่าน 650 ครั้ง)
  9 โรงพยาบาล กทม.บริการ 10 ส.ค.นี้รักษาฟรี 10 ก.ย. 2562 (อ่าน 1719 ครั้ง)
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    หน่วยงานสังกัดกรม ผ.ส.
    หน่วยงานสังกัดส่วนท้องถิ่น
    หน่วยงานภาคเอกชน
    มูลนิธิบ้านบางแค ฯ
    รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาต
  พระราชบัญญัติและกฎหมาย
    รัฐธรรมนูญกับผู้สูงอายุ
    พระราชบัญญัติ
    กฎกระทรวง
    ระเบียบข้อบังคับ
    สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
  อื่น ๆ
    สถิติผู้สูงอายุ 7 จังหวัด
    โรงเรียนผู้สูงอายุ
    มาตรการป้องกันโควิด - 19
    คณะกรรมการป้องกันโควิด - 19
  ลิงค์วีโอวีดีโอ
    0pen house ศพส.บ้านบางแค
    ผลิตภัณฑ์ของ ศพส.
    แนะนำ ศพอส.
    ภารกิจการดำเนินงาน ศพอส.
    หลักการดูแลผู้สูงอายุ 5 อ.
    ผู้สูงอายุให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยไวรัส Covid-19
    การสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุ
    การประกวดวาดภาพ
    ช่องบ้านบางแค
    สูงวัยในบ้านบางแค ตอน1
    สูงวัยในบ้านบางแค 2
    ปรับตัวรับสังคมผู้สูงอายุ
    ชวนชิมเมนู…รสมือแม่-แม่! ที่ร้าน “My Mom” แห่งบ้านบางแค
  ปฎิทินกิจกรรม
    ปฎิทินกิจกรรม
  การจัดการความรู้ KM
    กิจกรรมฟื้นฟูสู่วิถีปกติใหม่
  เอกสาร / คู่มือ
    เล่มประวัติผู้สูงอายุภายใน

   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 อีเมล์: banbangkhae@yahoo..com